W rocznicę śmierci o. Joachima Saenza y Arriagi SI

Dziś przypada 42 rocznica śmierci ojca Joachima Saenza y Arriagi, wielkiego inicjatora oporu przeciwko rewolucji soborowej (Vaticanum II). Jako Stowarzyszenie im. ks. Goliana nie możemy pominąć tak znaczącej postaci, ponieważ jak to określamy w źródłach naczelnej zasady „nasz punkt widzenia zasadza się na myśli i działalności tych duchownych i świeckich, którzy w dobie Soboru Watykańskiego II i po nim zachowali wiarę integralną, bez kompromisu z modernistami” (informacja o SKG). Bez wątpienia postać przedstawiana naszym Czytelnikom należy do wyjątkowych ze względu na zachowanie integralnej wiary, która została poddana tak poważnej próbie w dobie modernistycznego przewrotu.

Ksiądz Arriaga urodził się 12 października 1899 r. w Meksyku. W roku 1916 wstąpił do Zakonu Jezuitów w Barcelonie, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1930. Uzyskał trzy doktoraty: z teologii, filozofii i prawa kanonicznego. Jako młody człowiek Saenz y Arriaga wychowany został w duchu Cristeros, należąc do grupy uformowanej duchowo przez jezuickiego męczennika Michała Augustyna Pro oraz innych katolików, którzy w latach dwudziestych walczyli z masońskim rządem Meksyku.

Meksykański kapłan-Cristero, życie oddający za wiarę i za owce swoje

Katolicki zmysł ks. Arriaga był na tyle ugruntowany, że w przeciwieństwie do innych duchownych szybko się zorientował w jakim niebezpieczeństwie znajduje się Kościół. Już w 1962 roku wydał w języku włoskim i pod pseudonimem Maurice Pinay ostrzegawczą książkę Spisek przeciw Kościołowi. Publikację tę napisał wraz z grupą katolików świeckich i duchownych z uniwersytetu w Guadalajara ujawniając w jej treści kontakty kardynała Bei z masońską lożą B’nai B’rith, które zaowocowały powstaniem deklaracji Nostra aetate. Owa książka napisana przeciw wspomnianej deklaracji i rozprowadzana wśród Ojców soborowych ma ogromne znaczenie dla katolików integralnych ponieważ nosi cechy publicznie sformułowanej deklaracji stanowiska sedewakantystycznego. Pomimo tych nieudanych prób powstrzymania soborowych hierarchów odejścia od katolickiej doktryny i promulgacji heretyckich reform ks. Saenz y Arriaga teologicznie uzasadnił opór wobec zmian formułując jako pierwszy tezę sedewakantystyczną. Znamienne, że w czasie gdy ojciec Saenz y Arriaga dochodzi do wniosków, że tron papieski jest pusty, abp Lefebvre pomimo sprzeciwu ostatecznie podpisuje się pod deklaracją Nostra aetate.

Młody ks. Saenz y Arriaga

W lipcu 1969 roku spotyka się u ks. de Nantes m.in. z ks. Filipem Rousseau, Karolem Marquette, księdzem Coache i ojcem M. L. Guérard des Lauriers. Wszyscy obecni uważają Nowy Porządek Mszy Pawła VI za nieważny a Stolicę Apostolską za pustą. Po promulgacji nowej mszy kontynuuje swój sprzeciw publikując kolejne książki takie jak: „Nowy Kościół Montiniański” (1971), w której uznał Pawła VI za żyda lub marrana, oraz „Pusty tron: Paweł VI nie jest prawowitym papieżem” (1973), w której powtórzył i rozwinął tezy o utracie władzy przez Pawła VI. Nie złamał się gdy dnia 20 XII 1971 został ekskomunikowany przez prymasa Meksyku, abpa Miguela D. Mirandę. Założył czasopismo „Trento” i (wraz z księżmi: A. Zamorą Hernandezem i Mojżeszem Carmoną) Trydencki Związek Katolicki (Unión Católica Trento) oraz konfraternię kapłańską, już po jego śmierci nazwaną Trydenckim Bractwem Kapłańskim (Sociedad Sacerdotal Trento).

28 kwietnia 1976 roku zmarł w mieście Meksyku, w wieku 76 lat. W swoim ostatnim testamencie, napisanym trzy dni przed śmiercią, Saenz y Arriaga wyznał: „Moje życie i wszystko, co jest dla mnie najcenniejsze, złożyłem w ofierze za Chrystusa, za Kościół i za Papiestwo” i dodał: „ostatnim krzykiem mej duszy niech będzie wołanie naszych meksykańskich męczenników – Niech żyje Chrystus, Król! Niech żyje Dziewica z Guadalupe!”. Do końca życia kładł ogromny nacisk na doktrynę katolicką „Królestwa Chrystusa”, która sprzeciwia się świeckości Państwa i separacji od Kościoła. To właśnie przywiązanie do katolickiej doktryny, do Papieża jest szczególnym znakiem katolików integralnych.

Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

Opracował G. G. M.

Tu można zostawić komentarz.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s