Podstawowe teksty

Najważniejsze teksty, które pomogą dokładniej poznać ideały przyświecające powstaniu Stowarzyszenia im. Ks. Goliana to:

1) Życiorys ks. Zygmunta Goliana
i. Krótki rys życia ks. Goliana autorstwa ks. Z. Bartkiewicza SI.
ii. Życiorys ks. Goliana napisany przez biskupa Nowodworskiego.
iii. Życiorys ks. Zygmunta Goliana autorstwa ks. Teofila Matuszewskiego.

2) Historia ultramontanizmu i katolicyzmu integralnego
i. „Testament duchowy” św. Piusa X, czyli alokucja Papieża z jego ostatniego konsystorza w maju 1914, w której jasno opowiada się za „katolikami integralnymi”.
ii. 
Program Sodalitium Pianum, organizacji założonej w 1909 roku przez ks. prał. Huberta Benigniego, która otrzymała trzykrotnie pochwałę od św. Piusa X.
iii. Krótkie notki biograficzne włoskich katolików nieustępliwych i integralnych.
iv. Krótkie notki biograficzne francuskich katolików integralnych.
v. Krótkie notki biograficzne polskich ultramontanów i katolików integralnych (opracowanie w przygotowaniu).
vi. Artykuł wstępny pierwszego numeru „Fede e Ragione”, integralnie katolickiego pisma założonego przez ks. Pawła de Totha w 1919 roku, którego program jest również programem zarówno samego Stowarzyszenia im. Ks. Goliana jak i jego strony internetowej „Myśl Katolicka”.

3) Dzisiejszy kryzys w Kościele
i. „Katolicka odpowiedź na kryzys w Kościele” – ogólny wstęp do dzisiejszego problemu, omawiający różne stanowiska faktycznie przyjęte w ramach katolickiego sprzeciwu wobec doktryn i reform Soboru Watykańskiego II oraz wykazujący, które stanowisko jako jedyne jest w pełni spójne z doktryną Kościoła.
ii. „Początki oporu przeciwko soborowi” – ważny tekst ks. Franciszka Ricossy, przełożonego Instytutu Matki Dobrej Rady, stanowiący III część (z pięciu) polemiki z tekstem opublikowanym przez pismo Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, w którym włoski duchowny dokładnie omawia historyczne początki katolickiego oporu wobec soborowych doktryn i reform. Wykazuje w ten sposób fałszywość dwóch mitów szerzonych przez FSSPX: że zgromadzenie arcybiskupa Lefebvre’a było pierwsze (przed sedewakantystami) i że to sedewakantyści zerwali pierwotną jedność obozu „tradycjonalistycznego”. (Cały artykuł dostępny jest tu.)

4) Teza z Cassiciacum
i. „Teza z Cassiacium w skrócie” – artykuł, który omawia tezę możliwie najprzystępniej, wykazując to, co dostępne dla przeciętnego wiernego i to, co wymaga głębszej wiedzy filozoficznej i teologicznej. Tekst oparty jest w swych ramach ogólnych na wykładzie ks. Franciszka Ricossy i na innych opublikowanych opracowaniach tezy.
ii. „Wyjaśnienie tezy biskupa Guérard des Lauriers” autorstwa bpa Donalda Sanborna – najkrótsze i najprostsze opracowanie tezy napisane przez duchownego.
iii. Wywiad z biskupem Guérard des Lauriers OP z 1987 roku – wywiad, w którym dominikański teolog odpowiada na pytania o tezę, arcybiskupie Lefebvrze, FSSPX, Mszy „una cum”, biskupstwie w sytuacji obecnej Kościoła i o przyszłości obecnego kryzysu.