Akcja katolicka dziś w Polsce [program praktyczny Stowarzyszenia im. Ks. Goliana]

Stowarzyszenie im. Ks. Zygmunta Goliana jest zrzeszeniem katolików świeckich, pragnących integralnie wyznawać i praktykować naukę Chrystusa we wszystkich przejawach życia. Zasadą naczelną Stowarzyszenia jest patrzenie na wszystko, na całą rzeczywistość, przez pryzmat katolicki, integralnie katolicki, bez żadnej domieszki naturalizmu, liberalizmu, progresizmu, modernizmu i innych błędów zakażających działalność tak wielu katolików od dekad. (tekst o SKG)

Jest to po prostu akcja katolicka, czyli „apostolstwo świeckich”, według zasad integralnie katolickich, śladami pionierów nowożytnej akcji katolickiej, czyli katolików nieustępliwych i integralnych oraz ultramontan prowadzących swą katolicką działalność zgodnie z rozporządzeniami Piusa IX, Leona XIII i św. Piusa X. Czytaj dalej

O „mentalności sekciarskiej” i jej przyczynie [Komunikat Stowarzyszenia im. Ks. Goliana]

Musimy się pogodzić z tym pewnikiem, że, jak nie wszystko jest złotem, co się świeci, tak samo nie wszyscy są katolikami (rzymskimi, integralnymi), za jakich uchodzą.

Ludomir S., „Niepopularność «Myśli Katolickiej»”, „Myśl Katolicka”, rok VII (1914), nr 29, ss. 226-227

Ponieważ „pewnik” ten niestety sprawdza się i dziś, włącznie z polskim środowiskiem sedewakantystycznym, kilka razy zwróciliśmy uwagę na ten problem na łamach nowej „Myśli Katolickiej”, dokładnie jak to robiła pierwotna „Myśl Katolicka” ponad sto lat temu. Czytaj dalej

Niepopularność „Myśli Katolickiej”

Od samego powstania Stowarzyszenie im. Ks. Goliana w swej działalności, m.in. na łamach (nowej) „Myśli Katolickiej”, trzyma się wiernie zasad katolicyzmu integralnego, biorąc sobie za wzór m.in. prasę integralnie katolicką z czasów pontyfikatu św. Piusa X. W Polsce była to oczywiście wydawana w latach 1908-1914 „Myśl Katolicka”. Czytaj dalej

Rzekomy antyklerykalizm i antypolonizm „Myśli Katolickiej”

W ostatnich dniach dwie sedewakantystyczne gadzinówki, przed którymi kilkakrotnie przestrzegliśmy, opublikowały kolejny paszkwil na nasz temat, pełen powierzchownych zarzutów wynikających niestety z osobistych uraz autora[1].

Na oskarżenia ad personam, psychoanalizę, kłamstewka i inne niehonorowe zachowania, zgodnie z przyjętym już przez nas zwyczajem, nie odpowiadamy. Dla nas takie metody są poniżej godności nie tylko katolickiego publicysty, ale po prostu każdego uczciwego człowieka, i nigdy się do nich nie posunęliśmy, ani nie posuniemy. Czytaj dalej

O „dumnych z bycia hańbą tradycji” i ich polskiej reklamie [Komunikat Stowarzyszenia im. Ks. Goliana]

I. Wstęp

Gdy trwały bliższe przygotowania do założenia Stowarzyszenia im. Ks. Goliana nie przypuszczaliśmy zupełnie, że zajdzie potrzeba wypowiedzieć się w tym temacie na łamach „Myśli Katolickiej”. Wydawało się nam, że zjawisko to ograniczone jest tylko do Włoch. Nie znaliśmy jeszcze zakrojonego na szeroką skalę promowania treści włoskiego stowarzyszenia i wydawnictwa o nazwie Radio Spada przez praktycznie wszystkich czołowych sedewakantystycznych działaczy internetowych w Polsce. Czytaj dalej

Przemówienie Ojca świętego Piusa X do kapłanów Unii Apostolskiej z okazji pięćdziesiątej rocznicy jej założenia (18 XI 1912)

Wiele razy św. Pius X przypominał o postawie, jaką wszyscy katolicy, duchowni i świeccy, powinni mieć w odniesieniu do Wikariusza Chrystusowego na ziemi. Wyrażał w ten sposób nie tyle swoją osobistą opinię, co po prostu doktrynę Kościoła. Przypomniał to również 18 listopada 1912 r. w mowie do księży Unii Apostolskiej, do której sam należał jako kapłan.

Fragmenty poniższego przemówienia pojawiały się już tu i ówdzie w sedewakantystycznych tekstach w różnych językach. Podjęliśmy się więc przetłumaczenia go w całości, z włoskiego oryginału. Czytaj dalej